Αρχική Σελίδα

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
  • Γωνία Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου
  • 1441 Λευκωσία
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppd@treasury.gov.cy
  • Ιστοσελίδα: www.treasury.gov.cy
  • Τηλ: +357 22602310
  • Τηλεομ.: +357 22302609

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος