Παράδειγμα βαθμολόγησης & ορισμού προτεραιότητας έργων Παράρτημα 1-1

Έκθεση Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου Έκθεση Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου

Οδηγίες για την εκπόνηση ανάλυσης κόστους-όφελους Οδηγίες για την εκπόνηση ανάλυσης κόστους-όφελους

Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου

Υπόδειγμα Μητρώου Καταγραφής Κινδύνων Έργου (Risk Log) Παράρτημα 1-5

Υπόδειγμα Μητρώου Καταγραφής Κινδύνων Έργου (Risk Log) Συμπληρωμένο Υπόδειγμα Μητρώου Καταγραφής Κινδύνων Έργου (Risk Log)

Εργαλείο 1-3 Μήτρα/ Πίνακας Αποφάσεων Μήτρα/ Πίνακας Αποφάσεων