Στο παρόν υποκεφάλαιο επεξηγείται η έννοια και η σημασία της Διαχείρισης Σύμβασης, οι κύριες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται, οι κύριοι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχή  διαχείριση μιας σύμβασης και οι ρόλοι που εμπλέκονται σε αυτή.