Στο βήμα αυτό ο Υπεύθυνος Συντονιστής εισηγείται στην Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου την αποδέσμευση των πόρων που απασχολούνταν στο Έργο καθώς και την απόσυρση της υποδομής υποστήριξης. Συντάσσει επίσης ειδοποιήσεις προς οποιαδήποτε μέρη τα οποία –σύμφωνα με το Σχέδιο Επικοινωνίας– πρέπει να ενημερωθούν για το κλείσιμο του Έργου. Πριν αποστείλει την ειδοποίηση κλεισίματος Έργου, ο Υπεύθυνος Συντονιστής πρέπει να λαμβάνει επιβεβαίωση από την Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου.